Planning 2021-2022
Update: 23/04/2022 om 15:40u
Provinciaal Allerlei Planning 2021-2022
Laatste update: 23/04/2022 om 15:40u
Je persoonlijke computerdokter
www.btasupportnet.com
Krokuslaan 68, 2460 Lichtaart
Meer info...
Leopoldstraat 53, Merksplas
reizennoorderkempen.be
Meer info...
PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN ANTWERPEN - PLANNING EN MODALITEITEN - HEREN EN VROUWEN
SEIZOEN 2021-2022

Op deze pagina ziet u de planning en de modaliteiten van de provinciale kampioenschappen heren en vrouwen, seizoen 2021-2022.
Deze modaliteiten worden vastgelegd door het Provinciaal Comité, in de loop van het voorjaar, voorafgaand aan de provinciale competitie. De planning en modaliteiten moeten worden goedgekeurd op de jaarlijkse algemene provinciale vergadering.

De inhoud van de planning bestaat uit:
- de modaliteiten bij de eerste elftallen heren 1e, 2e, 3e en 4e provinciale
- de modaliteiten bij de B-elftallen heren in provinciale
- de regeling van de periodekampioenschappen in 1e, 2e, 3e en 4e provinciale
- de parameters bij de rangschikking van de periodekampioenschappen
- de bepaling van de deelnemers aan de eindrondes
- het spelschema van de eindrondes
- de schematische voorstelling van het aantal mogelijke provinciale stijgers en zakkers
- de modaliteiten bij de eerste elftallen vrouwen 1e, 2e, 3e en 4e provinciale
- de schematische voorstelling van het aantal provinciale stijgers en zakkers - vrouwen.

EERSTE ELFTALLEN HEREN - MODALITEITEN

* Eerste Provinciale Afdeling.
- De reguliere competitie in de provincie Antwerpen wordt gespeeld in één reeks van 16 clubs.
- De kampioen stijgt naar de 3e klasse amateurs Voetbal Vlaanderen.
- Na de reguliere competitie wordt er géén eindronde georganiseerd.
- De drie periodekampioenen zullen de provincie Antwerpen vertegenwoordigen in de interprovinciale eindronde Voetbal Vlaanderen.
- De deelnemers aan de interprovinciale eindronde Voetbal Vlaanderen worden als volgt bepaald:
- In de provincies die drie deelnemers afvaardigen: de drie periodewinnaars.
- In de provincie die vier deelnemers mag afvaardigen: de tweede van de eindrangschikking en de drie periodewinnaars.
- In elk geval waarbij een gerechtigde deelnemer aan de interprovinciale eindronde dient te worden vervangen, wordt de eindrangschikking van het kampioenschap in dalende volgorde in aanmerking genomen voor het aanduiden van de vervanger.
- Dit is onder meer het geval indien:
• er geen 3 verschillende periodewinnaars zijn geweest,
• de 1e van het kampioenschap tevens periodekampioen is geweest,
. • een theoretisch gerechtigd deelnemer degradeert.
!! Vanaf het seizoen 2020-2021 mag een ploeg (uit eerste provinciale) die een testwedstrijd moet spelen in verband met een mogelijke degradatie, WEL deelnemen aan een promotie-eindronde.
- De interprovinciale eindronde Voetbal Vlaanderen wordt gespeeld samen met de drie periodekampioenen van de andere vier Vlaamse provincies, in totaal dus 15 + 1 = 16 ploegen, die met rechtstreekse uitschakeling de achtste finales, de kwartfinales, de halve finale en de finale spelen voor één of meerdere extra stijgers naar de 3e amateurs VV.. (de 16e ploeg in deze eindronde wordt gekozen via de alfabetisch volgorde van de benaming van de Vlaamse provincies).

- De 14e, 15e en 16e gerangschikten degraderen naar de 2e Provinciale afdeling.
- Er is 1 bijkomende daler per Antwerpse daler uit de 3e klasse amateurs Voetbal Vlaanderen.
- Indien het kampioenschap niet wordt aangevat met een normale bezetting van 16 ploegen, zal het aantal dalers aangepast worden zodanig dat het seizoen 2022-2023 wordt aangevat in de normale bezetting:
a. indien het kampioenschap wordt aangevat met 15 ploegen: de 14e en 15e gerangschikten degraderen.
b. indien het kampioenschap wordt aangevat met 14 ploegen: de 14e gerangschikte degradeert.

* Tweede Provinciale Afdeling.
- Twee reeksen van 16 ploegen.
- De kampioen van elke reeks stijgt naar eerste provinciale.
- Er wordt een eindronde georganiseerd om, naast de kampioen van elke reeks, een derde stijger naar eerste provinciale aan te duiden.
- Deze eindronde is ook van toepassing om eventuele bijkomende stijgers aan te duiden.

- De 14e gerangschikte van één reeks en de 15e en 16e gerangschikten van elke reeks degraderen naar de 3e Provinciale afdeling.
- De 14e gerangschikte van de reeks die moet dalen wordt bepaald door een eindronde tussen de 14e van elke reeks.
- Er is 1 bijkomende daler per Antwerpse daler uit derde klasse amateurs Voetbal Vlaanderen.
- Indien er 1 Antwerpse daler is uit derde klasse amateurs Voetbal Vlaanderen, degraderen de 14e gerangschikten van elke reeks.
- Indien er respectievelijk 2, 4 of 6 Antwerpse dalers zijn uit derde klasse amateurs Voetbal Vlaanderen, worden de bijkomende dalers bepaald door een eindronde tussen respectievelijk de 13e, 12e of 11e van elke reeks.
- Indien er 1, 3, 5 of 7 Antwerpse dalers zijn uit derde klasse amateurs Voetbal Vlaanderen wordt het aantal bijkomende dalers gelijk verdeeld tussen de beide reeksen.
- Indien het kampioenschap 2021-2022 wordt aangevat met twee reeksen van minder dan 16 ploegen, dan wordt het aantal dalers verminderd in verhouding met het aantal ploegen dat minder dan 2 x 16 ploegen het kampioenschap heeft aangevat.
- Er zal minstens 1 daler zijn uit 2e provinciale afdeling.

* Derde Provinciale Afdeling.
- Drie reeksen van 16 ploegen.
- De kampioen van elke reeks stijgt naar de 2e provinciale afdeling.
- Er wordt een eindronde georganiseerd om de stijgers naar tweede provinciale aan te duiden buiten de kampioen van elke reeks.
- Deze eindronde is ook van toepassing om eventuele bijkomende stijgers aan te duiden.

- De 14e, 15e en 16e gerangschikten van elke reeks degraderen naar de 4e Provinciale afdeling.
- Er is een bijkomende daler per Antwerpse daler uit derde klasse amateurs Voetbal Vlaanderen.
- Indien er respectievelijk 1, 2, 4 of 5 Antwerpse daler(s) is/zijn uit derde klasse amateurs Voetbal Vlaanderen wordt de respectievelijk 10e, 11e, 13e of 14e daler bepaald door een eindronde tussen respectievelijk de 13e of 12e gerangschikten van elke reeks.
- Indien er 3 of 6 Antwerpse dalers zijn uit derde klasse amateurs Voetbal Vlaanderen wordt het aantal bijkomende dalers gelijk verdeeld tussen de drie reeksen.
- Indien het kampioenschap 2021-2022 wordt aangevat met drie reeksen van minder dan 16 ploegen, dan wordt het aantal dalers verminderd in verhouding met het aantal ploegen dat minder dan 3 x 16 ploegen het kampioenschap heeft aangevat.
- Er zal minstens 1 daler zijn uit 3e provinciale afdeling.

* Vierde Provinciale Afdeling.
- Al de overblijvende ploegen die niet aantreden in de kampioenschappen van het regionale amateurvoetbal Voetbal Vlaanderen worden ingedeeld in reeksen van maximum 18 clubs.
- De kampioen van elke reeks stijgt naar de 3de Provinciale afdeling.
- Er wordt een eindronde georganiseerd om de stijgers naar derde provinciale aan te duiden buiten de kampioenen van elke reeks.
- Deze eindronde is ook van toepassing om eventuele bijkomende stijgers aan te duiden.

* De B-Ploegen.
- De eerste ploeg B van een club moet aantreden in een lagere afdeling dan die van de eerste ploeg A, behalve wanneer deze laatste in de laagste provinciale afdeling speelt. In dat geval speelt de B-ploeg in een andere reeks.
- Wanneer de A-ploeg zakt naar de afdeling waarin de B-ploeg aantreedt, wordt deze laatste verwezen naar de onmiddellijk lagere afdeling, behalve wanneer de A-ploeg naar de laagste (4e) provinciale afdeling zakt, in welk geval de B-ploeg in een andere reeks moet aantreden.
- Wanneer een eerste ploeg B kampioen zou spelen in zijn reeks en stijgen naar dezelfde afdeling waarin de eerste ploeg A het volgende seizoen zou uitkomen, wordt de eerste ploeg B voor promotie vervangen door de 2e geklasseerde uit de eindrangschikking van het kampioenschap van deze reeks.
- Deze 2e geklasseerde wordt in dit geval op zijn beurt in de eindronde vervangen door de volgende ploeg in de eindrangschikking van het kampioenschap.
- Een eerste ploeg B mag niet deelnemen aan een eindronde indien ze bij de start van de eindronde de zekerheid heeft om eventueel te stijgen naar de hogere afdeling waarin de A-ploeg het volgende seizoen zeker zal uitkomen.
- In dit geval wordt de eindrangschikking van het kampioenschap in dalende volgorde in aanmerking genomen voor het aanduiden van een vervanger.

- Voor een wedstrijd van de eerste herenploeg B mogen op het wedstrijdblad maximum drie spelers worden ingeschreven die één van de laatste twee kampioenschapswedstrijden van het lopende seizoen van de eerste herenploeg A op het wedstrijdblad stonden.
- En bij eventuele test-, kwalificatie- of eindrondewedstrijden mogen in de eerste herenploeg B op het wedstrijdblad geen spelers worden ingeschreven die aan meer dan de helft van de reeds gespeelde kampioenschapswedstrijden van het lopende seizoen van de eerste herenploeg A effectief begonnen zijn.

- In geval van algemeen forfait door beide ploegen in een club met twee eerste ploegen mag deze club, in het seizoen volgend op het algemeen forfait, geen eerste ploeg B inschrijven.
- Wanneer een club met twee ingeschreven eerste ploegen algemeen forfait geeft voor haar A-ploeg, dan wordt deze behouden en wordt het algemeen forfait opgelegd aan de B-ploeg.
- Een club met twee ingeschreven eerste ploegen die algemeen forfait geeft voor haar eerste ploeg B mag het daaropvolgende seizoen geen eerste ploeg B opstellen.
- Een club die drie keer op rij, of vijf keer in de loop van het seizoen, forfait verklaart voor haar eerste ploeg (A of B, naargelang het geval), wordt beschouwd als hebbende algemeen forfait gegeven voor de betrokken ploeg.

EERSTE ELFTALLEN HEREN - PERIODEKAMPIOENSCHAPPEN

* 2e en 3e Provinciale afdeling.
- Het kampioenschap wordt ingedeeld in 3 periodes van elk 10 wedstrijden.
- Dat geldt zowel voor een reeks met 15 als voor een reeks met 16 ploegen.
- De periodes zijn speeldag 1 tot en met 10, speeldag 11 tot en met 20 en speeldag 21 tot en met 30.
- De kalender wordt zodanig opgesteld dat de thuis- en uitwedstrijden van elke club tijdens iedere periode evenwichtig verdeeld worden.

* 4e Provinciale afdeling.
- Reeksen van 13, 14 of 15 ploegen:
het kampioenschap wordt gespeeld in 2 perioden, een heen- en een terugronde.
- Reeksen van 16, 17 en 18 ploegen:
het kampioenschap wordt ingedeeld in 3 perioden.
- Reeks van 13 ploegen. 2 perioden:
eerste periode: speeldag 1 tot en met 13 (12 wds).
tweede periode: speeldag 14 tot en met 26 (12 wds).
- Reeks van 14 ploegen. 2 perioden:
eerste periode: speeldag 1 tot en met 13.
tweede periode: speeldag 14 tot en met 26.
- Reeks van 15 ploegen. 2 perioden:
eerste periode: speeldag 1 tot en met 15 (14 wds).
tweede periode: speeldag 15 tot en met 30 (14 wds).
- Reeks van 16 ploegen: 3 perioden van 10 speeldagen.
- Reeks van 17 ploegen. 3 perioden:
eerste periode: speeldag 1 tot en met 11.
tweede periode: speeldag 12 tot en met 23.
derde periode: speeldag 24 tot en met 34.
- Reeks van 18 ploegen. 3 perioden:
eerste periode: speeldag 1 tot en met 11.
tweede periode: speeldag 12 tot en met 23.
derde periode: speeldag 24 tot en met 34.

- De kalender wordt opgesteld zodanig dat de thuis- en uitwedstrijden van elke club tijdens iedere periode in de mate van het mogelijke evenwichtig verdeeld worden.

- De wedstrijden die vastgesteld zijn voor een bepaalde periode en worden vervroegd of verschoven, blijven tot deze periode behoren welke ook de datum is waarop zij gespeeld worden (art. 1538.22).

Belangrijke opmerkingen.
- Opmerking in verband met de periodekampioenschappen in een reeks van 13, 15 of 17 ploegen.
- Indien in de reeks het aantal gespeelde wedstrijden per club niet gelijk is, worden het aantal punten, het aantal gewonnen wedstrijden en het aantal doelpunten voor en tegen gedeeld door het aantal gespeelde wedstrijden en daarna vermenigvuldigd met het maximum aantal wedstrijden van de betrokken periode. Decimale eenheden van minder dan 5 worden naar beneden afgerond, decimale eenheden van vijf of meer worden naar boven afgerond.
** Voorbeeld:
ploeg A heeft 24 punten na 10 wedstrijden. Berekening: 24 gedeeld door 10 = 2,40 maal 10 : 24 punten
ploeg B heeft 23 punten na 9 wedstrijden. Berekening: 23 gedeeld door 9 = (afgerond) 2,56 maal 10 = 25,60 punten. Ploeg B eindigt voor ploeg A.

RANGSCHIKKING PERIODEKAMPIOENSCHAPPEN

* Per periode wordt er een rangschikking opgemaakt met volgende criteria:
1. aantal behaalde punten.
2. aantal gewonnen wedstrijden.
3. het verschil tussen doelpunten voor en tegen.
4. het meest aantal gemaakte doelpunten.

- De eerste van deze rangschikking is periodekampioen.
- Indien twee clubs gelijk eindigen (punt 1 tot en met 4), wordt op neutraal terrein een testwedstrijd gespeeld, met eventueel verlengingen en strafschoppen.

EERSTE ELFTALLEN HEREN - DEELNEMERS EINDRONDES

* 1e Provinciale afdeling.
- Na de reguliere competitie wordt er géén eindronde georganiseerd.
- De drie periodekampioenen zullen de provincie Antwerpen vertegenwoordigen in de interprovinciale eindronde Voetbal Vlaanderen.
- In elk geval waarbij een gerechtigde deelnemer aan de interprovinciale eindronde dient te worden vervangen, wordt de eindrangschikking van het kampioenschap in dalende volgorde in aanmerking genomen voor het aanduiden van de vervanger.
- De 2e gerangschikte van elke reeks, en de drie periodekampioenen van die reeks, zijn verplicht aan de nacompetitie deel te nemen.
- In elk geval waarbij een gerechtigde deelnemer aan de eindronde dient te worden vervangen, wordt de eindrangschikking van het kampioenschap, in elke reeks afzonderlijk, in dalende volgorde in aanmerking genomen voor het aanduiden van de vervanger.

* Dit is onder meer het geval indien:
- er geen drie verschillende periodewinnaars zijn geweest,
- de 1e of 2e van het kampioenschap tevens periodekampioen is geweest,
- een theoretisch gerechtigd deelnemer degradeert.
vanaf het seizoen 2020-2021 mag een ploeg (uit eerste provinciale) die een testwedstrijd moet spelen in verband met een mogelijke degradatie, WEL deelnemen aan een promotie-eindronde.

* 2e en 3e Provinciale afdeling.
- De 2e gerangschikte van elke reeks en de drie periodekampioenen van die reeks zijn verplicht aan de eindronde deel te nemen.
- In elk geval waarbij een gerechtigde deelnemer aan de eindronde dient te worden vervangen, wordt de eindrangschikking van het kampioenschap, in elke reeks afzonderlijk, in dalende volgorde in aanmerking genomen voor het aanduiden van de vervanger.

* Dit is onder meer het geval indien:
- er geen drie verschillende periodewinnaars zijn geweest.
- de 1e of 2e van het kampioenschap tevens periodekampioen is geweest.
- een theoretisch gerechtigd deelnemer degradeert, of dient deel te nemen aan een testwedstrijd of eindronde in verband met degradatie.

* 4e Provinciale afdeling.
° Uitzondering 1 !
- 4e provinciale afdeling, wanneer de reeksen bestaan uit 16, 17 of 18 ploegen:
- de 2e gerangschikte van elke reeks en de drie periodekampioenen van die reeks zijn verplicht aan de eindronde deel te nemen.
In elk geval waarbij een gerechtigde deelnemer aan de eindronde dient te worden vervangen, wordt de eindrangschikking van het kampioenschap, in elke reeks afzonderlijk, in dalende volgorde in aanmerking genomen voor het aanduiden van de vervanger.

* Dit is onder meer het geval indien:
- er geen drie verschillende periodewinnaars zijn geweest,
- de 1e of 2e van het kampioenschap tevens periodekampioen is geweest.

° Uitzondering 2 !
- 4e provinciale afdeling, wanneer de reeksen bestaan uit 13, 14 of 15 ploegen:
- de 2e en 3e gerangschikte van elke reeks en de twee periodekampioenen van die reeks zijn verplicht aan de nacompetitie deel te nemen.
- in elk geval waarbij een gerechtigde deelnemer aan de eindronde dient te worden vervangen, wordt de eindrangschikking van het kampioenschap, in elke reeks afzonderlijk, in dalende volgorde in aanmerking genomen voor het aanduiden van de vervanger.

* Dit is onder meer het geval indien:
- er geen twee verschillende periodewinnaars zijn geweest,
- de 1e of 2e of 3e van het kampioenschap tevens periodekampioen is geweest.

SPEELSCHEMA'S EINDRONDES

* Tweede Provinciale Afdeling.
- Speeldag 1: A – B, C – D, E – F en G – H
- Speeldag 2: B – A, D – C, F – E en H – G
- Speeldag 3: winnaar AB – winnaar CD en winnaar EF – winnaar GH
- Speeldag 4: winnaar CD – winnaar AB en winnaar GH – winnaar EF
° De twee winnaars stijgen naar 1e provinciale afdeling.
° Ingeval er twee of drie stijgers zijn uit eerste provinciale afdeling zullen er in deze eindronde één of twee bijkomende stijgers zijn naar 1e provinciale afdeling.

* Derde Provinciale Afdeling.
- Speeldag 1: A – B, C – D, E – F, G – H, I – J, K – L
- Speeldag 2: B – A, D – C, F – E, H – G, J – I, L – K
- Speeldag 3: winnaar AB – winnaar CD, winnaar EF – winnaar GH, winnaar IJ – winnaar KL
- Speeldag 4: winnaar CD – winnaar AB, winnaar GH – winnaar EF, winnaar KL – winnaar IJ
° De drie winnaars stijgen naar 2e provinciale afdeling.
° Ingeval er twee of drie stijgers zijn uit eerste provinciale afdeling zullen er in deze eindronde één of twee bijkomende stijgers zijn naar 2e provinciale afdeling.

* Vierde Provinciale afdeling. Zes reeksen (vanaf het seizoen 2020-2021).
- Speeldag 1: rechtstreekse uitschakeling: A – B, C – D, E – F, G – H, I – J, K – L, M – N, O – P, Q – R, S – T , U – V, W – X.
- Speeldag 2: rechtstreekse uitschakeling: winnaar AB – winnaar CD, winnaar EF – winnaar GH, winnaar IJ – winnaar KL, winnaar MN – winnaar OP, winnaar QR – winnaar ST, winnaar UV – winnaar WX.
- Speeldag 3 (heenwedstrijd finale): winnaar ABCD – winnaar EFGH, winnaar IJKL – winnaar MNOP, winnaar QRST – winnaar UVWX.
- Speeldag 4 (terugwedstrijd finale): winnaar EFGH – winnaar ABCD, winnaar MNOP – winnaar IJKL, winnaar UVWX – winnaar QRST.
** De drie winnaars + de beste verliezer van de finale (speeldag 3 en 4 van de eindronde) stijgen naar derde provinciale afdeling. De beste verliezer wordt aangeduid volgens de "Modaliteiten van de Eindrondes" hieronder.

MODALITEITEN VAN DE EINDRONDES - VANAF HET SEIZOEN 2020-2021

* Modaliteiten voor het bepalen van de winnaars in de nacompetitie:
- De ploeg die de meeste doelpunten aantekent in de twee wedstrijden (heen en terug).
- Bij gelijkheid van doelpunten zijn de doelpunten op verplaatsing doorslaggevend.
>>> Maar !! Deze regeling werd per 1 oktober 2021 aangepast aan de veranderde regels van de UEFA en de Belgische Voetbalbond. Het reglement, meer bepaald artikel B7.25, komt voor de eerder door het provinciaal comité opgestelde modaliteiten. Bij een gelijke stand na twee wedstrijden (heen- en terugwedstrijd in de provinciale eindronde) zullen de uitgescoorde doelpunten dus NIET MEER DUBBEL TELLEN.
* Artikel B7.25 - Indien om twee ploegen te scheiden een heen- en terugwedstrijd wordt gespeeld, is de winnaar de ploeg die het grootste aantal doelpunten aantekende in de twee wedstrijden.
- Indien de stand gelijk blijft, wordt de tweede wedstrijd verlengd met tweemaal 15 minuten.
- Indien in de verlengingen geen enkel doelpunt wordt aangetekend of het aantal gescoorde doelpunten door beide clubs gelijk blijft, volgt er een strafschoppenserie om de winnaar aan te duiden.

* Indien er met rechtstreekse uitschakeling gespeeld wordt (speeldag 1 + 2 in 4de provinciale met zes reeksen):
- De ploeg die de meeste doelpunten aantekent.
- Ingeval van gelijkspel zijn de doelpunten op verplaatsing niet doorslaggevend.
- Ingeval van gelijkspel worden er verlengingen gespeeld (2 x 15 minuten).
- Indien in de verlengingen geen enkel doelpunt wordt aangetekend dan volgt een strafschoppenserie conform het bondsreglement.

!! Eventuele bijkomende stijgers in de diverse reeksen worden bepaald via :
- in eerste instantie: de verliezer(s) uit de 2e fase van de eindronde,
- in tweede instantie: volgens parameters 4 tot en met 8 (uit de lijst hieronder) uit de reguliere competitie.

!!! In dat geval zijn dit de bepalende criteria:
1. de meeste punten in de 2e fase van de eindronde,
2. het verschil tussen het aantal doelpunten voor en tegen in de 2e fase van de eindronde,
3. het aantal gemaakte goals in de 2e fase van de eindronde,
4. de plaats in de eindrangschikking van de reguliere competitie,
5. het aantal behaalde punten in de reguliere competitie (eventueel aan te passen indien de clubs niet evenveel wedstrijden hebben gespeeld),
6. het aantal gewonnen wedstrijden in de reguliere competitie,
7. het verschil tussen het aantal doelpunten voor en tegen in de reguliere competitie,
8. het aantal doelpunten voor in de reguliere competitie,
9. lottrekking door het Provinciaal Organisatiecomité.

PROVINCIALE REEKSEN - DRIE MOGELIJKE SCHEMA'S - KLIMMEN EN DALEN
1. SCHEMA BIJ 3 STIJGERS IN 1e PROVINCIALE          
Antwerpse dalers uit de 3e klasse Amateurs >>> 01234
1e Prov. stijgers 3 3 3 3 3
1e Prov. dalers 3 4 5 6 7
2e Prov. stijgers 6 6 6 6 6
2e Prov. dalers 5 6 7 8 9
3e Prov. stijgers 8 8 8 8 8
3e Prov. dalers 9 10 11 12 13
4e Prov. stijgers 12 12 12 12 12
      
2. SCHEMA BIJ 2 STIJGERS IN 1e PROVINCIALE          
Antwerpse dalers uit de 3e klasse Amateurs >>> 01234
1e Prov. stijgers 2 2 2 2 2
1e Prov. dalers 3 4 5 6 7
2e Prov. stijgers 5 5 5 5 5
2e Prov. dalers 5 6 7 8 9
3e Prov. stijgers 7 7 7 7 7
3e Prov. dalers 9 10 11 12 13
4e Prov. stijgers 11 11 11 11 11
      
3. SCHEMA BIJ 1 STIJGER IN 1e PROVINCIALE          
Antwerpse dalers uit de 3e klasse Amateurs >>> 01234
1e Prov. stijgers 1 1 1 1 1
1e Prov. dalers 3 4 5 6 7
2e Prov. stijgers 4 4 4 4 4
2e Prov. dalers 5 6 7 8 9
3e Prov. stijgers 6 6 6 6 6
3e Prov. dalers 9 10 11 12 13
4e Prov. stijgers 10 10 10 10 10
      
We hebben deze planning en alle modaliteiten voor het seizoen 2021-2022 voor de duidelijkheid ook in een pdf-document gezet. Zo kan u het gehele document gemakkelijk en snel afdrukken. De planning verscheen in "Sportleven" van 12 mei 2021.
KLIK HIER.

EERSTE ELFTALLEN DAMES - MODALITEITEN

- Alle eerste ploegen worden opgenomen in de kampioenschappen en komen in principe in aanmerking om te stijgen en te dalen.
- Een ploeg van een club mag niet stijgen naar de afdeling waarin een andere van zijn ploegen uitkomt.
- Een ploeg mag niet naar de nationale afdelingen stijgen indien haar club reeds drie ploegen in de nationale afdelingen bezit.
- Indien een ploeg van een club daalt naar een afdeling waarin een andere van zijn ploegen uitkomt, moet deze andere ploeg op haar beurt dalen naar een lagere afdeling, tenzij beide ploegen daardoor in de laagste provinciale reeks uitkomen.

Eerste provinciale afdeling
- Eén reeks van 14 elftallen.
- De eerste gerangschikte club stijgt naar 2e nationale afdeling, behalve indien deze om een andere door het bondsreglement voorziene reden niet mag promoveren.
- In dat geval stijgt de eerstvolgende gerangschikte tot en met de derde die gerechtigd is om te stijgen.
- Is ook de derde in de rangschikking niet gerechtigd om te stijgen, dan is er een daler minder in de 2e nationale afdeling.

- Clubs die promotie wensen te weigeren, moeten op straffe van een boete van 150,00 EUR het Provinciaal Comité uiterlijk 14 kalenderdagen na het beëindigen van het kampioenschap of na kennisgeving door het Provinciaal Comité dit per aangetekend schrijven of via E-Kickoff aan het Provinciaal Comité melden.

- Klimmen en dalen:
- De kampioen stijgt naar 2de nationale.
- Voor het aantal dalers, zie het schema hieronder.

Tweede provinciale afdeling
- Eén reeks van 14 elftallen.
- De eerste en de tweede gerangschikte clubs stijgen naar 1e provinciale afdeling, behalve indien deze om een andere door het bondsreglement voorziene reden niet mogen promoveren.
- In dat geval stijgt de eerstvolgende gerangschikte die gerechtigd is om te stijgen. - Voor het aantal dalers, zie het schema hieronder.

Derde provinciale afdeling
- Twee reeksen van 14 elftallen.
- De eerst gerangschikte van beide reeksen stijgt naar 2e provinciale, behalve indien deze om een andere door het bondsreglement voorziene reden niet mogen promoveren.
- In dat geval stijgt de eerstvolgende gerangschikte uit dezelfde reeks die gerechtigd is om te stijgen.

- Klimmen en dalen:
- De kampioen van elke reeks stijgt naar 2e provinciale.
- Voor het aantal dalers, zie het schema hieronder.

Vierde provinciale afdeling
- Al de overblijvende ploegen die niet in nationale afdeling spelen.
- Twee ploegen stijgen naar 3e provinciale, de eerst gerangschikte van elke reeks.
- Indien er één reeks is stijgen de eerste twee ploegen.
- Ploegen die om een of andere door het bondsreglement voorziene reden niet mogen promoveren worden voor het aanduiden van de stijgers uit de rangschikking genomen.


MOGELIJKE UITZONDERINGEN I.V.M. HET PROVINCIALE VROUWENVOETBAL.

** Om organisatorische redenen kan het Provinciaal organisatiecomité ambtshalve beslissen om, bij een tekort aan inschrijvingen, de clubs die normaal in 4e provinciale afdeling ingedeeld worden, in te delen in 3e provinciale afdeling. Het Provinciaal organisatiecomité beoordeelt hiertoe discretionair (= de vrijheid om zelfstandig te oordelen) of er sprake is van een tekort aan inschrijvingen.

** Algemene opmerkingen
- Het Provinciaal organisatiecomité behoudt zich het recht voor om wedstrijden te plaatsen op een avond in de week, indien zij dit in bepaalde omstandigheden nodig acht.
- Alle onvoorziene gevallen zullen beslecht worden door het Provinciaal organisatiecomité.
- Klasseverlaging volgens art. B1019 van het bondsreglement.
- Toekenning vrijkomende plaatsen voor 1 juli: eerst vermindering dalers uit de betreffende reeks daarna bijhorend promoverende clubs.

** Indien het kampioenschap in de reeksen 1e, 2e en 3e provinciale niet worden aangevat met een normale bezetting van 14 ploegen per reeks, dan zal het aantal dalers aangepast worden zodanig dat het seizoen 2022-2023 wordt aangevat in de normale bezetting.
- Er zal wel minstens 1 daler zijn per afdeling.
- Wanneer er na het verminderen van het aantal dalers nog open plaatsen zijn om tot de normale bezetting van 14 ploegen per reeks te komen, dan zullen er bijkomende stijgers uit de onderliggende reeks(en) worden aangeduid.
- Bovenstaande modaliteiten (met betrekking tot stijgers en dalers) zijn onder voorbehoud van wijzigingen aan de reeksen voor de heropstart van de competitie, ten opzichte van de publicatie van de definitieve reeksen.

PROVINCIALE DAMES - SCHEMATISCHE VOORSTELLING KLIMMEN EN DALEN

1. MINSTENS 1 VAN DE EERSTE DRIE CLUBS UIT 1e PROVINCIALE WENST TE PROMOVEREN
Aantal dalers telkens te verhogen met het aantal ploegen meer dan 14 in elke reeks


Antwerpse dalers uit 2e Nationale >>> 0 1 2 3 4
1e Prov. stijgers 1 1 1 1 1
1e Prov. dalers 1 2 3 4 5
2e Prov. stijgers 2 2 2 2 2
2e Prov. dalers 1 2 3 4 5
3e Prov. stijgers 2 2 2 2 2
3e Prov. dalers 1 2 3 4 5
4e Prov. stijgers 2 2 2 2 2
      

2. GEEN VAN DE EERSTE DRIE CLUBS UIT 1e PROVINCIALE WENST TE PROMOVEREN
Aantal dalers telkens te verhogen met het aantal ploegen meer dan 14 in elke reeks


Antwerpse dalers uit 2e Nationale >>> 0 1 2 3 4
1e Prov. stijgers 0 0 0 0 0
1e Prov. dalers 2 3 4 5 6
2e Prov. stijgers 2 2 2 2 2
2e Prov. dalers 2 3 4 5 6
3e Prov. stijgers 2 2 2 2 2
3e Prov. dalers 2 3 4 5 6
4e Prov. stijgers 2 2 2 2 2
      
We hebben deze planning en alle modaliteiten voor het seizoen 2021-2022 voor de duidelijkheid ook in een pdf-document gezet. Zo kan u het gehele document gemakkelijk en snel afdrukken. De planning verscheen in "Sportleven" van 15 mei 2021.
KLIK HIER.