Planning 2022-2023
Update: 03/02/2023 om 08:56u
Archief Seizoen 2022-2023 Provinciaal Allerlei Planning 2022-2023
Laatste update: 03/02/2023 om 08:56u
De meest complete verzameling cijfers
over het Belgische voetbal.
Nationale en provinciale statistieken.
Zie de website www.bsdb.be
Meer info...
Verschueren BV - Schrijnwerkerij
Ramen & Deuren - Meer-Hoogstraten
Meer info...
PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN ANTWERPEN - PLANNING EN MODALITEITEN - HEREN EN DAMES
SEIZOEN 2022-2023

Op deze pagina ziet u de planning en de modaliteiten van de provinciale kampioenschappen heren en dames, seizoen 2022-2023.
Deze modaliteiten worden vastgelegd door het Provinciaal Comité, in de loop van het voorjaar, voorafgaand aan de provinciale competitie. De planning en modaliteiten moeten worden goedgekeurd op de jaarlijkse algemene provinciale vergadering.

De inhoud van de planning bestaat uit:
- de modaliteiten bij de eerste elftallen heren 1e, 2e, 3e en 4e provinciale
- de modaliteiten bij de B-elftallen heren in provinciale
- de regeling van de periodekampioenschappen in 1e, 2e, 3e en 4e provinciale
- de parameters bij de rangschikking van de periodekampioenschappen
- de bepaling van de deelnemers aan de eindrondes
- het spelschema van de eindrondes
- de schematische voorstelling van het aantal mogelijke provinciale stijgers en zakkers
- de modaliteiten bij de eerste elftallen vrouwen 1e, 2e, 3e en 4e provinciale
- de schematische voorstelling van het aantal provinciale stijgers en zakkers - vrouwen.

EERSTE ELFTALLEN HEREN - MODALITEITEN

* Eerste Provinciale Afdeling.
>> Zie ook het bondsreglement boek V, artikels V7.147 tot V7.155.
- De reguliere competitie in de provincie Antwerpen wordt gespeeld in één reeks van 16 clubs.
- De kampioen stijgt naar de 3e klasse amateurs Voetbal Vlaanderen.
- Na de reguliere competitie wordt er géén eindronde georganiseerd maar wel een Interprovinciale Eindronde.

- De deelnemers aan de Interprovinciale Eindronde Voetbal Vlaanderen worden als volgt bepaald:
- In de provincies die drie deelnemers afvaardigen: de drie periodewinnaars.
- In de provincie die vier deelnemers mag afvaardigen: de tweede van de eindrangschikking en de drie periodewinnaars.
- In elk geval waarin de kampioen of een theoretisch gerechtigde deelnemer moet vervangen worden, wordt de eindrangschikking van het kampioenschap in dalende volgorde in aanmerking genomen voor het aanduiden van zijn vervanger.
>> Dit is onder meer het geval
- wanneer de kampioen of een theoretisch gerechtigde deelnemer geen licentie van regionale amateurclub bezit.
- wanneer de eerste of de tweede (in die provincie waar de tweede als deelnemer is aangeduid) van het kampioenschap tevens periodewinnaar geweest zijn,
- wanneer er geen drie verschillende periodewinnaars geweest zijn,
- wanneer een theoretisch gerechtigde deelnemer aan de interprovinciale eindronde uit 1e provinciale naar de lagere provinciale reeksen degradeert.
- De namen van de deelnemende clubs moeten uiterlijk op 2 mei worden medegedeeld aan het Competitions Department.

- De drie periodekampioenen na de competitie van het seizoen 2022 - 2023 (van de provincie Antwerpen) plaatsen zich voor de Interprovinciale Eindronde Voetbal Vlaanderen.
- Die wordt gespeeld samen met de drie periodekampioenen van de andere vier Vlaamse provincies, in totaal dus 4 + 12 (of in totaal 15 + 1) = 16 ploegen.
- De extra 16e ploeg komt uit één van de vijf provincies, volgens alfabetische volgorde Antwerpen, Brabant Voetbal Vlaanderen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen. Aan het einde van de competitie 2022-2023 is dat Limburg.
- De 16 ploegen spelen met rechtstreekse uitschakeling de achtste finales, de kwartfinales, de halve finale en de finale spelen voor één of meerdere extra stijgers naar de 3e amateurs VV.
- !! Wanneer deze wedstrijden op een gelijkspel eindigen, worden conform het bondsreglement verlengingen gespeeld, eventueel gevolgd door een strafschoppenserie.

- Naargelang het aantal te begeven plaatsen, stijgt enkel de winnaar van de vierde speeldag, of beide deelnemers, naar 3de afdeling VV.
- Indien er een 3e plaats te begeven is in 3e afdeling VV, stijgt ook de winnaar van de wedstrijd tussen de verliezers van de derde speeldag. De verliezer van deze wedstrijd stijgt als er vier plaatsen te begeven zijn in 3de afdeling VV.
- Bijkomende stijger(s) naar 3e afdeling Voetbal Vlaanderen (indien een Antwerpse ploeg uit 2e en/of 3e afdeling Voetbal Vlaanderen géén licentie heeft aangevraagd of gekregen), wordt (worden) aangeduid via het eindklassement !

* De 14e, 15e en 16e gerangschikten degraderen naar de 2e Provinciale afdeling.
* Er is 1 bijkomende daler per Antwerpse daler uit de 3e klasse amateurs.
!! Vanaf het seizoen 2020-2021 mag een ploeg (uit eerste provinciale) die een testwedstrijd moet spelen in verband met een mogelijke degradatie, WEL deelnemen aan een promotie-eindronde.

* Tweede Provinciale Afdeling.
- Twee reeksen van 16 ploegen.
- De kampioen van elke reeks stijgt naar eerste provinciale.
- Er wordt een eindronde georganiseerd om de stijger(s) naar eerste provinciale aan te duiden buiten de kampioen van elke reeks. De twee winnaars van de finales stijgen naar eerste provinciale afdeling.
- Deze eindronde is ook van toepassing om eventuele bijkomende stijgers aan te duiden.

- De 14e gerangschikte van één reeks en de 15e en 16e gerangschikten van elke reeks degraderen naar de 3e Provinciale afdeling.
- De 14e gerangschikte van de reeks die moet dalen wordt bepaald door een eindronde tussen de 14e van elke reeks.
- Er is 1 bijkomende daler per Antwerpse daler uit 3e afdeling Voetbal Vlaanderen. - Indien het aantal dalers niet gelijk verdeeld kan worden over de twee reeksen, zal er een eindronde gespeeld worden tussen de ploegen die hiervoor in aanmerking komen.

* Derde Provinciale Afdeling.
- Drie reeksen van 16 ploegen.
- De kampioen van elke reeks stijgt naar de 2e provinciale afdeling.
- Er wordt een eindronde georganiseerd om de stijgers naar tweede provinciale aan te duiden buiten de kampioen van elke reeks. De drie winnaars van de finales stijgen naar tweede provinciale afdeling.
- Deze eindronde is ook van toepassing om eventuele bijkomende stijgers aan te duiden.

- De 14e, 15e en 16e gerangschikten van elke reeks degraderen naar de 4e Provinciale afdeling.
- Er is 1 bijkomende daler per Antwerpse daler uit 3e afdeling Voetbal Vlaanderen.
- Indien het aantal dalers niet gelijk verdeeld kan worden over de drie reeksen, zal er een eindronde gespeeld worden tussen de ploegen die hiervoor in aanmerking komen.

* Vierde Provinciale Afdeling.
- Al de overblijvende ploegen die niet aantreden in de kampioenschappen van het regionale amateurvoetbal Voetbal Vlaanderen worden ingedeeld in reeksen van maximum 18 clubs.
- De kampioen van elke reeks stijgt naar de 3e Provinciale afdeling.
- Er wordt een eindronde georganiseerd om de stijgers naar derde provinciale aan te duiden buiten de kampioenen van elke reeks.
- Deze eindronde is ook van toepassing om eventuele bijkomende stijgers aan te duiden.

* De B-Ploegen.
- De eerste ploeg B van een club moet aantreden in een lagere afdeling dan die van de eerste ploeg A, behalve wanneer deze laatste in de laagste provinciale afdeling speelt. In dat geval speelt de B-ploeg in een andere reeks.
- Wanneer de A-ploeg zakt naar de afdeling waarin de B-ploeg aantreedt, wordt deze laatste verwezen naar de onmiddellijk lagere afdeling, behalve wanneer de A-ploeg naar de laagste (4e) provinciale afdeling zakt, in welk geval de B-ploeg in een andere reeks moet aantreden.
- Wanneer een eerste ploeg B kampioen zou spelen in zijn reeks en stijgen naar dezelfde afdeling waarin de eerste ploeg A het volgende seizoen zou uitkomen, wordt de eerste ploeg B voor promotie vervangen door de 2e geklasseerde uit de eindrangschikking van het kampioenschap van deze reeks.
- Deze 2e geklasseerde wordt in dit geval op zijn beurt in de eindronde vervangen door de volgende ploeg in de eindrangschikking van het kampioenschap.
- Een eerste ploeg B mag niet deelnemen aan een eindronde indien ze bij de start van de eindronde de zekerheid heeft om eventueel te stijgen naar de hogere afdeling waarin de A-ploeg het volgende seizoen zeker zal uitkomen.
- In dit geval wordt de eindrangschikking van het kampioenschap in dalende volgorde in aanmerking genomen voor het aanduiden van een vervanger.

- Voor een wedstrijd van de eerste herenploeg B mogen op het wedstrijdblad maximum drie spelers worden ingeschreven die één van de laatste twee kampioenschapswedstrijden van het lopende seizoen van de eerste herenploeg A op het wedstrijdblad stonden.
- En bij eventuele test-, kwalificatie- of eindrondewedstrijden mogen in de eerste herenploeg B op het wedstrijdblad geen spelers worden ingeschreven die aan meer dan de helft van de reeds gespeelde kampioenschapswedstrijden van het lopende seizoen van de eerste herenploeg A effectief begonnen zijn.

- In geval van algemeen forfait door beide ploegen in een club met twee eerste ploegen mag deze club, in het seizoen volgend op het algemeen forfait, geen eerste ploeg B inschrijven.
- Wanneer een club met twee ingeschreven eerste ploegen algemeen forfait geeft voor haar A-ploeg, dan wordt deze behouden en wordt het algemeen forfait opgelegd aan de B-ploeg.
- Een club met twee ingeschreven eerste ploegen die algemeen forfait geeft voor haar eerste ploeg B mag het daaropvolgende seizoen geen eerste ploeg B opstellen.
- Een club die drie keer op rij, of vijf keer in de loop van het seizoen, forfait verklaart voor haar eerste ploeg (A of B, naargelang het geval), wordt beschouwd als hebbende algemeen forfait gegeven voor de betrokken ploeg.
- De club verbindt er zich toe om de eerste ploeg B te laten spelen op terrein 1, tenzij het tweede terrein een kunstgrasveld is en over een beschermingszone beschikt. Dit impliceert dat indien de eerste ploeg A en B gelijktijdig thuis spelen, de wedstrijd van de A of de B-ploeg beëindigd dient te zijn voor de aanvang van de respectievelijk B- of A-ploeg.

EERSTE ELFTALLEN HEREN - PERIODEKAMPIOENSCHAPPEN

* 2e en 3e Provinciale afdeling.
- Het kampioenschap wordt ingedeeld in 3 periodes van elk 10 wedstrijden.
- Dat geldt zowel voor een reeks met 15 als voor een reeks met 16 ploegen.
- De periodes zijn speeldag 1 tot en met 10, speeldag 11 tot en met 20 en speeldag 21 tot en met 30.
- De kalender wordt zodanig opgesteld dat de thuis- en uitwedstrijden van elke club tijdens iedere periode evenwichtig verdeeld worden.

* 4e Provinciale afdeling.
- Reeksen van 13, 14 of 15 ploegen:
het kampioenschap wordt gespeeld in 2 perioden, een heen- en een terugronde.
- Reeksen van 16, 17 en 18 ploegen:
het kampioenschap wordt ingedeeld in 3 perioden.
- Reeks van 13 ploegen. 2 perioden:
eerste periode: speeldag 1 tot en met 13 (12 wds).
tweede periode: speeldag 14 tot en met 26 (12 wds).
- Reeks van 14 ploegen. 2 perioden:
eerste periode: speeldag 1 tot en met 13.
tweede periode: speeldag 14 tot en met 26.
- Reeks van 15 ploegen. 2 perioden:
eerste periode: speeldag 1 tot en met 15 (14 wds).
tweede periode: speeldag 15 tot en met 30 (14 wds).
- Reeks van 16 ploegen: 3 perioden van 10 speeldagen.
- Reeks van 17 ploegen. 3 perioden:
eerste periode: speeldag 1 tot en met 10.
tweede periode: speeldag 11 tot en met 22.
derde periode: speeldag 23 tot en met 34.
- Reeks van 18 ploegen. 3 perioden:
eerste periode: speeldag 1 tot en met 10.
tweede periode: speeldag 11 tot en met 22.
derde periode: speeldag 23 tot en met 34.

- De kalender wordt opgesteld zodanig dat de thuis- en uitwedstrijden van elke club tijdens iedere periode in de mate van het mogelijke evenwichtig verdeeld worden.

- De wedstrijden die vastgesteld zijn voor een bepaalde periode en worden vervroegd of verschoven, blijven tot deze periode behoren welke ook de datum is waarop zij gespeeld worden (art. 1538.22).

Belangrijke opmerkingen.
- Opmerking in verband met de periodekampioenschappen in een reeks van 13, 15 of 17 ploegen.
- Indien in de reeks het aantal gespeelde wedstrijden per club niet gelijk is, worden het aantal punten, het aantal gewonnen wedstrijden en het aantal doelpunten voor en tegen gedeeld door het aantal gespeelde wedstrijden en daarna vermenigvuldigd met het maximum aantal wedstrijden van de betrokken periode. Decimale eenheden van minder dan 5 worden naar beneden afgerond, decimale eenheden van vijf of meer worden naar boven afgerond.
** Voorbeeld:
ploeg A heeft 24 punten na 10 wedstrijden. Berekening: 24 gedeeld door 10 = 2,40 maal 10 : 24 punten
ploeg B heeft 23 punten na 9 wedstrijden. Berekening: 23 gedeeld door 9 = (afgerond) 2,56 maal 10 = 25,60 punten. Ploeg B eindigt voor ploeg A.

RANGSCHIKKING PERIODEKAMPIOENSCHAPPEN

* Per periode wordt er een rangschikking opgemaakt met volgende criteria:
1. aantal behaalde punten.
2. aantal gewonnen wedstrijden.
3. het verschil tussen doelpunten voor en tegen.
4. het meest aantal gemaakte doelpunten.

- De eerste van deze rangschikking is periodekampioen.
- Indien twee clubs gelijk eindigen (na punt 1 tot en met 4), wordt op neutraal terrein een testwedstrijd gespeeld, met eventueel verlengingen en strafschoppen.

EERSTE ELFTALLEN HEREN - DEELNEMERS EINDRONDES

* 1e Provinciale afdeling.
- Na de reguliere competitie wordt er géén eindronde georganiseerd.
- De drie periodekampioenen zullen de provincie Antwerpen vertegenwoordigen in de interprovinciale eindronde Voetbal Vlaanderen.
- In elk geval waarbij een gerechtigde deelnemer aan de interprovinciale eindronde dient te worden vervangen, wordt de eindrangschikking van het kampioenschap in dalende volgorde in aanmerking genomen voor het aanduiden van de vervanger.
- De 2e gerangschikte van elke reeks, en de drie periodekampioenen van die reeks, zijn verplicht aan de nacompetitie deel te nemen.
- In elk geval waarbij een gerechtigde deelnemer aan de eindronde dient te worden vervangen, wordt de eindrangschikking van het kampioenschap, in elke reeks afzonderlijk, in dalende volgorde in aanmerking genomen voor het aanduiden van de vervanger.

* Dit is onder meer het geval indien:
- er geen drie verschillende periodewinnaars zijn geweest,
- de 1e of 2e van het kampioenschap tevens periodekampioen is geweest,
- een theoretisch gerechtigd deelnemer degradeert.
vanaf het seizoen 2020-2021 mag een ploeg (uit eerste provinciale) die een testwedstrijd moet spelen in verband met een mogelijke degradatie, WEL deelnemen aan een promotie-eindronde.

* 2e en 3e Provinciale afdeling.
- De 2e gerangschikte van elke reeks en de drie periodekampioenen van die reeks zijn verplicht aan de eindronde deel te nemen.
- In elk geval waarbij een gerechtigde deelnemer aan de eindronde dient te worden vervangen, wordt de eindrangschikking van het kampioenschap, in elke reeks afzonderlijk, in dalende volgorde in aanmerking genomen voor het aanduiden van de vervanger.

* Dit is onder meer het geval indien:
- er geen drie verschillende periodewinnaars zijn geweest.
- de 1e of 2e van het kampioenschap tevens periodekampioen is geweest.
- een theoretisch gerechtigd deelnemer degradeert, of dient deel te nemen aan een testwedstrijd of eindronde in verband met degradatie.

* 4e Provinciale afdeling.
° Uitzondering 1 !
- 4e provinciale afdeling, wanneer de reeksen bestaan uit 16, 17 of 18 ploegen:
- de 2e gerangschikte van elke reeks en de drie periodekampioenen van die reeks zijn verplicht aan de eindronde deel te nemen.
In elk geval waarbij een gerechtigde deelnemer aan de eindronde dient te worden vervangen, wordt de eindrangschikking van het kampioenschap, in elke reeks afzonderlijk, in dalende volgorde in aanmerking genomen voor het aanduiden van de vervanger.

* Dit is onder meer het geval indien:
- er geen drie verschillende periodewinnaars zijn geweest,
- de 1e of 2e van het kampioenschap tevens periodekampioen is geweest.

° Uitzondering 2 !
- 4e provinciale afdeling, wanneer de reeksen bestaan uit 13, 14 of 15 ploegen:
- de 2e en 3e gerangschikte van elke reeks en de twee periodekampioenen van die reeks zijn verplicht aan de nacompetitie deel te nemen.
- in elk geval waarbij een gerechtigde deelnemer aan de eindronde dient te worden vervangen, wordt de eindrangschikking van het kampioenschap, in elke reeks afzonderlijk, in dalende volgorde in aanmerking genomen voor het aanduiden van de vervanger.

* Dit is onder meer het geval indien:
- er geen twee verschillende periodewinnaars zijn geweest,
- de 1e of 2e of 3e van het kampioenschap tevens periodekampioen is geweest.

SPEELSCHEMA'S EINDRONDES

* Tweede Provinciale Afdeling.
- Speeldag 1: A – B, C – D, E – F en G – H
- Speeldag 2: B – A, D – C, F – E en H – G
- Speeldag 3: winnaar AB – winnaar CD en winnaar EF – winnaar GH
- Speeldag 4: winnaar CD – winnaar AB en winnaar GH – winnaar EF
° De twee winnaars stijgen naar 1e provinciale afdeling.
° Ingeval er twee of drie stijgers zijn uit eerste provinciale afdeling zullen er in deze eindronde één of twee bijkomende stijgers zijn naar 1e provinciale afdeling.

* Derde Provinciale Afdeling.
- Speeldag 1: A – B, C – D, E – F, G – H, I – J, K – L
- Speeldag 2: B – A, D – C, F – E, H – G, J – I, L – K
- Speeldag 3: winnaar AB – winnaar CD, winnaar EF – winnaar GH, winnaar IJ – winnaar KL
- Speeldag 4: winnaar CD – winnaar AB, winnaar GH – winnaar EF, winnaar KL – winnaar IJ
° De drie winnaars stijgen naar 2e provinciale afdeling.
° Ingeval er twee of drie stijgers zijn uit eerste provinciale afdeling zullen er in deze eindronde één of twee bijkomende stijgers zijn naar 2e provinciale afdeling.

* Vierde Provinciale afdeling. Zes reeksen.
- Speeldag 1: rechtstreekse uitschakeling: A – B, C – D, E – F, G – H, I – J, K – L, M – N, O – P, Q – R, S – T , U – V, W – X.
- Speeldag 2: rechtstreekse uitschakeling: winnaar AB – winnaar CD, winnaar EF – winnaar GH, winnaar IJ – winnaar KL, winnaar MN – winnaar OP, winnaar QR – winnaar ST, winnaar UV – winnaar WX.
- Speeldag 3 (heenwedstrijd finale): winnaar ABCD – winnaar EFGH, winnaar IJKL – winnaar MNOP, winnaar QRST – winnaar UVWX.
- Speeldag 4 (terugwedstrijd finale): winnaar EFGH – winnaar ABCD, winnaar MNOP – winnaar IJKL, winnaar UVWX – winnaar QRST.
** De drie winnaars + de beste verliezer van de finale (speeldag 3 en 4 van de eindronde) stijgen naar derde provinciale afdeling. De beste verliezer wordt aangeduid volgens de "Modaliteiten van de Eindrondes" hieronder.

MODALITEITEN VAN DE EINDRONDES - SEIZOEN 2022-2023

* Modaliteiten voor het bepalen van de winnaars in de nacompetitie:
- De ploeg die de meeste doelpunten aantekent in de twee wedstrijden (heen en terug).
- Vanaf het seizoen 2021-2022 tellen na een heen- en terugwedstrijd bij een gelijke totaalstand, de gescoorde doelpunten op verplaatsing niet meer dubbel, conform de aangepaste reglementen van de UEFA.
- Bij volledige gelijke stand na de terugwedstrijd (bv. 0 - 1 en 4 - 3, of 1 - 1 en 2 - 2) volgen er in de eindronde dus verlengingen en eventueel strafschoppen.

* Indien er met rechtstreekse uitschakeling gespeeld wordt (speeldag 1 + 2 in 4e provinciale met zes reeksen):
- De ploeg die de meeste doelpunten aantekent.
- Ingeval van gelijkspel zijn de doelpunten op verplaatsing niet doorslaggevend.
- Ingeval van gelijkspel worden er verlengingen gespeeld (2 x 15 minuten).
- Indien in de verlengingen geen enkel doelpunt wordt aangetekend dan volgt een strafschoppenserie conform het bondsreglement.

!! Eventuele bijkomende stijgers in de diverse reeksen worden bepaald via :
- in eerste instantie: de verliezer(s) uit de 2e fase van de eindronde (2e fase = speeldag 3 + 4),
- in tweede instantie: volgens parameters 4 tot en met 8 (uit de lijst hieronder) uit de reguliere competitie.

!!! In dat geval zijn dit de bepalende criteria:
1. de meeste punten in de 2e fase van de eindronde,
2. het verschil tussen het aantal doelpunten voor en tegen in de 2e fase van de eindronde,
3. het aantal gemaakte goals in de 2e fase van de eindronde,
4. de plaats in de eindrangschikking van de reguliere competitie,
5. het aantal behaalde punten in de reguliere competitie (eventueel aan te passen indien de clubs niet evenveel wedstrijden hebben gespeeld),
6. het aantal gewonnen wedstrijden in de reguliere competitie,
7. het verschil tussen het aantal doelpunten voor en tegen in de reguliere competitie,
8. het aantal doelpunten voor in de reguliere competitie,
9. lottrekking door het Provinciaal Organisatiecomité.

PROVINCIALE REEKSEN - DRIE MOGELIJKE SCHEMA'S - KLIMMEN EN DALEN
1. SCHEMA BIJ 3 STIJGERS IN 1e PROVINCIALE          
Antwerpse dalers uit de 3e klasse Amateurs >>> 01234
1e Prov. stijgers 3 3 3 3 3
1e Prov. dalers 3 4 5 6 7
2e Prov. stijgers 6 6 6 6 6
2e Prov. dalers 5 6 7 8 9
3e Prov. stijgers 8 8 8 8 8
3e Prov. dalers 9 10 11 12 13
4e Prov. stijgers 12 12 12 12 12
      
2. SCHEMA BIJ 2 STIJGERS IN 1e PROVINCIALE          
Antwerpse dalers uit de 3e klasse Amateurs >>> 01234
1e Prov. stijgers 2 2 2 2 2
1e Prov. dalers 3 4 5 6 7
2e Prov. stijgers 5 5 5 5 5
2e Prov. dalers 5 6 7 8 9
3e Prov. stijgers 7 7 7 7 7
3e Prov. dalers 9 10 11 12 13
4e Prov. stijgers 11 11 11 11 11
      
3. SCHEMA BIJ 1 STIJGER IN 1e PROVINCIALE          
Antwerpse dalers uit de 3e klasse Amateurs >>> 01234
1e Prov. stijgers 1 1 1 1 1
1e Prov. dalers 3 4 5 6 7
2e Prov. stijgers 4 4 4 4 4
2e Prov. dalers 5 6 7 8 9
3e Prov. stijgers 6 6 6 6 6
3e Prov. dalers 9 10 11 12 13
4e Prov. stijgers 10 10 10 10 10
      
We hebben deze planning en alle modaliteiten voor het seizoen 2022-2023 voor de duidelijkheid ook in een pdf-document gezet. Zo kan u het gehele document gemakkelijk en snel afdrukken. De planning verscheen in "Sportleven" van 4 mei 2022.
KLIK HIER.

EERSTE ELFTALLEN DAMES - MODALITEITEN

- Alle eerste ploegen worden opgenomen in de kampioenschappen en komen in principe in aanmerking om te stijgen en te dalen.
- Een ploeg van een club mag niet stijgen naar de afdeling waarin een andere van zijn ploegen uitkomt.
- Een ploeg mag niet naar de nationale afdelingen stijgen indien haar club reeds drie ploegen in de nationale afdelingen bezit.
- Indien een ploeg van een club daalt naar een afdeling waarin een andere van zijn ploegen uitkomt, moet deze andere ploeg op haar beurt dalen naar een lagere afdeling, tenzij beide ploegen daardoor in de laagste provinciale reeks uitkomen.

Eerste provinciale afdeling
- Eén reeks van 14 elftallen.
- De eerste gerangschikte club stijgt naar 2e nationale afdeling, behalve indien deze om een andere door het bondsreglement voorziene reden niet mag promoveren.
- In dat geval stijgt de eerstvolgende gerangschikte tot en met de derde die gerechtigd is om te stijgen.
- Is ook de derde in de rangschikking niet gerechtigd om te stijgen, dan is er een daler minder in de 2e nationale afdeling.

- Clubs die promotie wensen te weigeren, moeten op straffe van een boete van 150,00 EUR het Provinciaal Comité uiterlijk 14 kalenderdagen na het beëindigen van het kampioenschap of na kennisgeving door het Provinciaal Comité dit per aangetekend schrijven of via E-Kickoff aan het Provinciaal Comité melden.

- Klimmen en dalen:
- De kampioen stijgt naar 2de nationale.
- Voor het aantal dalers, zie het schema hieronder.

Tweede provinciale afdeling
- Eén reeks van 14 elftallen.
- De eerste en de tweede gerangschikte clubs stijgen naar 1e provinciale afdeling, behalve indien deze om een andere door het bondsreglement voorziene reden niet mogen promoveren.
- In dat geval stijgt de eerstvolgende gerangschikte die gerechtigd is om te stijgen. - Voor het aantal dalers, zie het schema hieronder.

Derde provinciale afdeling
- Twee reeksen van 14 elftallen.
- De eerst gerangschikte van beide reeksen stijgt naar 2e provinciale, behalve indien deze om een andere door het bondsreglement voorziene reden niet mogen promoveren.
- In dat geval stijgt de eerstvolgende gerangschikte uit dezelfde reeks die gerechtigd is om te stijgen.

- Klimmen en dalen:
- De kampioen van elke reeks stijgt naar 2e provinciale.
- Voor het aantal dalers, zie het schema hieronder.

** Wat indien er in het kampioenschap 2022-2023 om organisatorische redenen alle overblijvende ploegen in derde provinciale afdeling worden ingedeeld en er geen vierde provinciale afdeling is ?
- Dan zal op het einde van het seizoen 2022-2023 het aantal bijkomende stijgers in derde provinciale worden aangepast, zodanig dat in het seizoen 2023-2024 in tweede provinciale twee reeksen van 14 elftallen kunnen worden samengesteld.
- Het aantal reeksen zal bepaald worden naargelang het aantal ingeschreven ploegen en in de mate van het mogelijke evenredig verdeeld worden.

Vierde provinciale afdeling
- Al de overblijvende ploegen die niet in nationale afdeling spelen.
- Twee ploegen stijgen naar 3e provinciale, de eerst gerangschikte van elke reeks.
- Indien er één reeks is stijgen de eerste twee ploegen.
- Ploegen die om een of andere door het bondsreglement voorziene reden niet mogen promoveren worden voor het aanduiden van de stijgers uit de rangschikking genomen.


MOGELIJKE UITZONDERINGEN I.V.M. HET PROVINCIALE VROUWENVOETBAL.

** Om organisatorische redenen kan het Provinciaal organisatiecomité ambtshalve beslissen om, bij een tekort aan inschrijvingen, de clubs die normaal in 4e provinciale afdeling ingedeeld worden, in te delen in 3e provinciale afdeling. Het Provinciaal organisatiecomité beoordeelt hiertoe discretionair (= de vrijheid om zelfstandig te oordelen) of er sprake is van een tekort aan inschrijvingen.

** Algemene opmerkingen
- Het Provinciaal organisatiecomité behoudt zich het recht voor om wedstrijden te plaatsen op een avond in de week, indien zij dit in bepaalde omstandigheden nodig acht.
- Alle onvoorziene gevallen zullen beslecht worden door het Provinciaal organisatiecomité.
- Klasseverlaging volgens art. B1019 van het bondsreglement.
- Toekenning vrijkomende plaatsen voor 1 juli: eerst vermindering dalers uit de betreffende reeks daarna bijhorend promoverende clubs.

** Indien het kampioenschap in de reeksen 1e, 2e en 3e provinciale niet worden aangevat met een normale bezetting van 14 ploegen per reeks, dan zal het aantal dalers aangepast worden zodanig dat het seizoen 2022-2023 wordt aangevat in de normale bezetting.
- Er zal wel minstens 1 daler zijn per afdeling.
- Wanneer er na het verminderen van het aantal dalers nog open plaatsen zijn om tot de normale bezetting van 14 ploegen per reeks te komen, dan zullen er bijkomende stijgers uit de onderliggende reeks(en) worden aangeduid.
- Bovenstaande modaliteiten (met betrekking tot stijgers en dalers) zijn onder voorbehoud van wijzigingen aan de reeksen voor de heropstart van de competitie, ten opzichte van de publicatie van de definitieve reeksen.

- In reeksen waar één of meerdere ploegen algemeen forfait hebben gegeven, kunnen clubs die als laatste zijn geëindigd in het sportieve eindklassement (de ploegen die algemeen forfait gaven buiten beschouwing gelaten) dalen naar de onderliggende lagere reeks, mits zij, op straffe van een boete van 150 EUR, het Competitions Department uiterlijk 14 kalenderdagen na het beëindigen van het kampioenschap of na kennisgeving door het Competitions Department dit per aangetekend schrijven of via het toepasselijke digitale platform aan het Competitions Department melden.

PROVINCIALE DAMES - SCHEMATISCHE VOORSTELLING KLIMMEN EN DALEN

1. MINSTENS 1 VAN DE EERSTE DRIE CLUBS UIT 1e PROVINCIALE WENST TE PROMOVEREN
Aantal dalers telkens te verhogen met het aantal ploegen meer dan 14 in elke reeks


Antwerpse dalers uit 2e Nationale >>> 0 1 2 3 4
1e Prov. stijgers 1 1 1 1 1
1e Prov. dalers 1 2 3 4 5
2e Prov. stijgers 2 2 2 2 2
2e Prov. dalers 1 2 3 4 5
3e Prov. stijgers 2 2 2 2 2
3e Prov. dalers 1 2 3 4 5
4e Prov. stijgers 2 2 2 2 2
      

2. GEEN VAN DE EERSTE DRIE CLUBS UIT 1e PROVINCIALE WENST TE PROMOVEREN
Aantal dalers telkens te verhogen met het aantal ploegen meer dan 14 in elke reeks


Antwerpse dalers uit 2e Nationale >>> 0 1 2 3 4
1e Prov. stijgers 0 0 0 0 0
1e Prov. dalers 2 3 4 5 6
2e Prov. stijgers 2 2 2 2 2
2e Prov. dalers 2 3 4 5 6
3e Prov. stijgers 2 2 2 2 2
3e Prov. dalers 2 3 4 5 6
4e Prov. stijgers 2 2 2 2 2
      
We hebben deze planning en alle modaliteiten voor het seizoen 2022-2023 voor de duidelijkheid ook in een pdf-document gezet. Zo kan u het gehele document gemakkelijk en snel afdrukken. De planning verscheen in "Sportleven" van 4 mei 2022.
KLIK HIER.