Vragen stellen ?
Update: 18/07/2023 om 11:06u
Vragen stellen ?
Laatste update: 18/07/2023 om 11:06u
Je persoonlijke computerdokter
www.btasupportnet.com
Krokuslaan 68, 2460 Lichtaart
Meer info...
www.SportChain.com
Snel en eenvoudig een hotel en
teamverblijf boeken op de beste
sportbestemmingen wereldwijd
Meer info...
AAN WIE EN WAAR KAN IK MIJN VRAGEN STELLEN OVER HET VOETBAL ??

** Daarop proberen we op deze pagina een antwoord te geven.
>>> Eerst even dit: Voetbalexpress.be is een persoonlijk initiatief en dus een particuliere en niet-commercieel opgezette website.
>>> Onze website maakt als zodanig géén deel uit van de Voetbalbond RBFA/KBVB of "Voetbal Vlaanderen".
>>> Er was en is wel een niet-officiële en vrijblijvende samenwerking tussen ons en onze contacten bij bovenvermelde voetbalinstanties.
>>> Voetbalexpress.be heeft geen enkel gericht winstoogmerk als doel.

VRAGEN ??
- De mensen van "Voetbal Vlaanderen" willen niet te veel en te gemakkelijk bereikbaar zijn, en dan vooral op persoonlijk vlak.
- Zij willen echter wel een constant werkbare situatie behouden en voor honderd procent hetzelfde antwoord geven op gestelde vragen.
- Daarom werd er een provinciale werking opgezet, zeg maar een "traject van vraag en antwoord" dat best gevolgd dient te worden.
- Naast het opnemen van contact via het call-center van Voetbal Vlaanderen, waar er vragen gesteld kunnen worden via telefoon en e-mail (zie ook onze button "Provinciaal-Allerlei-Voetbal Vlaanderen") werd er een "traject" bepaald om antwoorden te krijgen op bepaalde vragen, zonder daarbij al te veel mensen persoonlijk te storen.

** Kort samengevat is dat deze volgorde.
- Een trainer, speler of supporter heeft een vraag.
- Hij of zij stelt die eerst aan de leiding van zijn of haar club: voorzitter, bestuurslid, gerechtigde correspondent en/of secretaris.
- Die kan eventueel, indien hij geen sluitend antwoord op de vraag heeft, contact opnemen met de gewestelijke instanties, via de provinciale verstandhouding of gewestelijke liga.
- In onze provincie is die gewestelijke liga de "LAVA", de Liga Amateur Voetbal Antwerpen, die onder andere een goed werkende provinciale studiecommissie heeft.
- Die LAVA, met ervaren mensen als actieve werkende leden, doet bijvoorbeeld via haar Facebookpagina regelmatig verslag van haar vergaderingen, belangrijke info en beslissingen, en zij kunnen ook verder "Voetbal Vlaanderen" contacteren.
- Bij "Voetbal Vlaanderen" zijn er o.a. de departementen Competities, Arbitrage, Tucht, enzovoort, en zo is het traject rond.

VRAGEN AAN VOETBALEXPRESS

In de meeste gevallen kan u best de volgorde respecteren zoals we ze hierboven hebben beschreven.
Mocht u echter toch een vraag willen stellen aan "Voetbalexpress" dan willen we de punten hieronder even aanstippen.
- We krijgen regelmatig vragen binnen waarop we niet meteen een antwoord hebben, en soms moeten ook wij daar het bondsreglement voor uitpluizen. Dat kan tijd kosten, maar zelfs dan kunnen we niet altijd een sluitend antwoord leveren.
- Probeer ook altijd onze pagina "Extra - Allerlei - Hoe zit dat?" te raadplegen voor u een vraag doorstuurt.
- Voor speciale vragen, inlichtingen of discussiepunten allerhande in verband met bv. reglementering, uitslagen of klassementen vragen we dat u die niet telefonisch stelt, maar uitsluitend via e-mail doorstuurt op info@voetbalexpress.be.
- Voor vragen over het jeugdvoetbal : raadpleeg de Gerechtigde Correspondent (GC) van uw club.
- Voetbalexpress respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en verzamelt GEEN persoonlijke gegevens voor eender welk doel. Het invullen een e-mailadres op ons verzoek gebeurt enkel om misbruik te voorkomen en om een antwoord te versturen.

Belangrijk!
* Onze antwoorden op doorgestuurde vragen, ook gebaseerd op de reglementen van de RBFA (c), zijn volledig vrijblijvend en hebben géén definitieve beslissingsbevoegdheid in eender welke officiële kwestie wat clubs, spelers, transfers, sancties en reglementen betreft.
* Onze antwoorden zijn ook géén basis om deze als argumenten te gebruiken bij een eventuele klacht die door een speler, een club of haar verantwoordelijken bij de bond zou worden ingediend.
* U kan onze eindredacteur eventueel bereiken via GSM, maar enkel voor een persoonlijke vraag of mededeling.
* U kan als websitebezoeker, bestuurslid of supporter een uitslag doorsturen naar "Voetbalexpress", via een SMS naar 0495.10.80.82.
* Voor technische zaken of vragen met betrekking tot deze website, zie onze pagina Contact.

>>> We danken u voor uw begrip en medewerking. Tonny Priem, beheerder en eindredacteur Voetbalexpress.